Gửi tiết kiệm

Các kết quả cho khoản gửi 1.000.000.000 đồng, thời hạn gửi 12 tháng

Topbank.vn khuyên dùng

Ngân hàng PVComBank - Tiền gửi đại chúng nhận lãi cuối kỳ

Ngân hàng PVComBank - Tiền gửi đại chúng nhận lãi cuối kỳ
Đăng ký tiết kiệm
Topbank.vn khuyên dùng

Ngân hàng MBBank - Tiết kiệm nhận lãi cuối kỳ

Ngân hàng MBBank - Tiết kiệm nhận lãi cuối kỳ
Đăng ký tiết kiệm
Topbank.vn khuyên dùng

Ngân hàng VIB - Tiền gửi VNĐ nhận lãi cuối kỳ

Ngân hàng VIB - Tiền gửi VNĐ nhận lãi cuối kỳ
Đăng ký tiết kiệm
Topbank.vn khuyên dùng

Ngân hàng SHB - Tiền gửi VNĐ nhận lãi hàng tháng

Ngân hàng SHB - Tiền gửi VNĐ nhận lãi hàng tháng
Đăng ký tiết kiệm
Topbank.vn khuyên dùng

Ngân hàng BIDV - Tiền gửi VND nhận lãi cuối kỳ

Ngân hàng BIDV - Tiền gửi VND nhận lãi cuối kỳ
Đăng ký tiết kiệm

Có thể bạn quan tâm

Xác nhận hồ sơ thành công để nhận khuyến mại giá trị khủng

Hồ sơ đăng ký qua
topbank.vn thành công
và đã được giải ngân
• Đăng nhập vào tài khoản cá nhân
• Tìm đến Hồ sơ sản phẩm tương ứng trong lịch sử giao dịch
• Click vào nút "Xác nhận hồ sơ thành công"
• Đính kèm ảnh chụp HĐ có dấu xác nhận của Ngân hàng
• Gửi xác nhận cho chúng tôi
topbank.vn liên hệ
xác nhận và trao khuyến mãi
cho quý khách

Các thông tin, khái niệm liên quan

 1. Tiết kiệm thường

  Là hình thức tiết kiệm mà tiền lãi được trả vào cuối kỳ

 2. Tiết kiệm nhận lãi trước

  Là hình thức tiết kiệm mà tiền lãi sẽ được chi trả ngay vào đầu kỳ tại thời điểm khách hàng gửi tiền. Khách hàng được phép rút toàn bộ tiền gửi trước hạn và được hưởng lãi suất không kỳ hạn, tuy nhiên khách hàng phải trả lại phần lãi đã nhận

 3. Tiết kiệm gửi góp

  Là hình thức gửi tiết kiệm mà khách hàng có thể nộp tăng tiền gốc cho khoản tiết kiệm hiện có vào những thời điểm nhất định. Số tiền gốc mới sẽ được tái tục theo kỳ hạn ban đầu.

 4. Tiết kiệm rút gốc linh hoạt

  Đây là sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau toàn bộ, khách hàng có thể rút vốn trước hạn những vẫn được hưởng lãi suất tương ứng với thời gian thực gửi theo quy định.

  • Rút đúng hạn: khách hàng được hưởng toàn bộ tiền lãi theo lãi suất của kỳ hạn gửi mà ngân hàng đã cam kết
  • Rút trước hạn: Khách hàng được trả lãi theo số tiền và thời gian thực gửi
  • Rút sau hạn: Ngân hàng tự động chuyển toàn bộ số dư (lãi nhập gốc) sang kỳ hạn mới tương ứng và áp dụng lãi suất hiện hành cho kỳ hạn mới.

 5. Tiết kiệm nhận lãi định kỳ

  Là hình thức tiết kiệm mà tiền lãi được trả theo định kỳ nhất định (3 tháng/6 tháng/1 năm)