Các sản phẩm của SHB - Ngân Hàng TMCP Sài gòn – Hà nội

Vay mua nhà
Ưu đãi đặc biệt: Giảm thêm 0,25% lãi suất khi đăng ký qua Topbank.vn

Ngân hàng SHB - Gắn kết yêu thương

Ngân hàng SHB - Gắn kết yêu thương
 • Lãi suất
 • Thời gian
  cố định lãi
 • Thanh toán
  đầu kỳ
 • Tổng tiền
  phải trả
7,5% 6 tháng 7.291.667 đ 260.593.729 đ
Click để xem chi tiết
Ưu đãi đặc biệt: Giảm thêm 0,25% lãi suất khi đăng ký qua Topbank.vn

Ngân hàng SHB - Gắn kết yêu thương

Ngân hàng SHB - Gắn kết yêu thương
 • Lãi suất
 • Thời gian
  cố định lãi
 • Thanh toán
  đầu kỳ
 • Tổng tiền
  phải trả
8% 12 tháng 7.500.000 đ 262.979.146 đ
Click để xem chi tiết
Vay mua xe
Ưu đãi đặc biệt: Giảm thêm 0,25% lãi suất khi đăng ký qua Topbank.vn

Ngân hàng SHB - Liên kết đối tác, thực hiện ước mơ

Ngân hàng SHB - Liên kết đối tác, thực hiện ước mơ
 • Lãi suất
 • Thời gian
  cố định lãi
 • Thanh toán
  đầu kỳ
 • Tổng tiền
  phải trả
7,5% 12 tháng 6.805.556 đ 27.986.110 đ
Click để xem chi tiết
Vay tiêu dùng thế chấp

Ngân hàng SHB - Vay tiêu dùng thế chấp bất động sản

Ngân hàng SHB - Vay tiêu dùng thế chấp bất động sản
 • Lãi suất
 • Thời gian
  cố định lãi
 • Thanh toán
  đầu kỳ
 • Tổng tiền
  phải trả
7,5 % 12 tháng 4.479.167 đ 2.031.250 đ
Click để xem chi tiết

Ngân hàng SHB - Vay tiêu dùng thế chấp bất động sản

Ngân hàng SHB - Vay tiêu dùng thế chấp bất động sản
 • Lãi suất
 • Thời gian
  cố định lãi
 • Thanh toán
  đầu kỳ
 • Tổng tiền
  phải trả
9 % 24 tháng 4.541.667 đ 2.437.500 đ
Click để xem chi tiết
Thẻ tín dụng
Ưu đãi đặc biệt: Giảm giá đến 50% tại các điểm ưu đãi của SHB trên toàn quốc

Ngân hàng SHB - Thẻ Master Chuẩn

Ngân hàng SHB - Thẻ Master Chuẩn
 • Lãi suất
 • Phí thường niên
 • Hạn mức tối đa
18% 50.000.000 đ 250.000 đ
Ưu đãi đặc biệt: Giảm giá đến 50% tại các điểm ưu đãi của SHB trên toàn quốc

Ngân hàng SHB - Thẻ Master Vàng

Ngân hàng SHB - Thẻ Master Vàng
 • Lãi suất
 • Phí thường niên
 • Hạn mức tối đa
18% 1.000.000.000 đ 350.000 đ