(024) 3 7822 888 support@topbank.vn

So sánh lãi suất ngân hàng & Tư vấn tài chính tín dụng

Gói sản phẩm ngân hàng

Ngân hàng Hongleong - Vay xây mơ ước

Lãi suất thấp nhất thị trường

Lãi suất thấp nhất thị trường cho vay mua nhà

 • Lãi suất
 • 6,5%
 • năm
 • Ưu đãi
 • 12
 • tháng
  • Tài trợ lên đến 80% giá trị thẩm định của tài sản
  • Thời hạn vay linh hoạt, lên đến 20 năm
  • Lãi suất dựa trên dư nợ vay giảm dần
  • Quy trình thực hiện khoản vay đơn giản và nhanh chóng
Đăng ký ngay

Ngân hàng BIDV - Cho vay mua nhà, đất (cho vay mua bất động sản)

LS 7,5% áp dụng cho khách hàng không nhận lương chuyển khoản.
 • Lãi suất
 • 7,3%
 • năm
 • Ưu đãi
 • 12
 • tháng
  •  Không mất phí định giá tài sản, xử lý hồ sơ nhanh
  • Lãi suất cạnh tranh, lãi tính trên dư nợ giảm dần
  • Mức cho vay có thể lên đến tối đa 100%
  • Thời hạn cho vay tối đa lên đến 20 năm
Đăng ký ngay

Ngân hàng BIDV - Cho vay mua nhà, đất (cho vay mua bất động sản)

LS 7% áp dụng cho khách hàng không nhận lương chuyển khoản
 • Lãi suất
 • 6,8%
 • năm
 • Ưu đãi
 • 6
 • tháng
  • Không mất phí định giá tài sản, xử lý hồ sơ nhanh
  • Lãi suất cạnh tranh, lãi tính trên dư nợ giảm dần
  • Mức cho vay có thể lên đến tối đa 100%
  • Thời hạn cho vay tối đa lên đến 20 năm
Đăng ký ngay

Vay mua xe ngân hàng Hong Leong Bank

LS thả nổi thấp nhất thị trường
 • Lãi suất
 • 7%
 • năm
 • Ưu đãi
 • 12
 • tháng
  • Giá trị khoản vay lên đến 70% giá trị chiếc xe
  • Thời gian hoàn trả khoản vay lên đến 06 năm.
  • Thủ tục cho vay nhanh chóng, thuận tiện
  • Lãi suất cạnh tranh, giảm dần theo dư nợ thực tế.
Đăng ký ngay

Ngân hàng BIDV - Xe mới về nhà - Chan hòa yêu thương

Lãi suất thả nổi thấp

Lãi suất thả nổi thường dưới 11%/năm

 • Lãi suất
 • 7%
 • năm
 • Ưu đãi
 • 6
 • tháng
  • Thủ tục vay đơn giản, thuận tiện
  • Lãi suất cạnh tranh, lãi tính trên dư nợ giảm dần
  • Thời hạn cho vay tối đa lên tới 7 năm.
  • Hưởng ưu đãi của BIDV trong từng thời kỳ
Đăng ký ngay

Ngân hàng VPBank - Ưu đãi vay mua xe ô tô

Giải ngân nhanh sau 3 ngày

Giải ngân nhanh sau 3 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ

 • Lãi suất
 • 6,9%
 • năm
 • Ưu đãi
 • 6
 • tháng
  • Cho vay tối đa 100% nhu cầu vốn
  • Thời gian tới 8 năm.
  • Thủ tục đơn giản, phê duyệt trong vòng 2 ngày.
  • Tặng thẻ tín dụng Mastercard & miễn phí năm đầu
Đăng ký ngay

SHB - Vay mua nhà dự án

TOPBANK KHUYÊN DÙNG

- Ưu đãi lãi suất: 6.99%/năm trong 12 tháng đầu - Kỳ hạn vay từ 2 năm đến dưới 3 năm: 7.5%/năm trong 3 tháng đầu - Kỳ hạn vay từ 3 năm đến dưới 5 năm: 7.5%/năm trong 6 tháng đầu - Kỳ hạn vay từ 5 năm trở lên: 7.5%/năm trong 12 tháng đầu - Lãi suất điều chuyển vốn ưu đãi 6.76%/năm trong thời gian ưu đãi lãi suất cho vay- Khách hàng được phép trả nợ trước hạn trong thời gian ưu đãi - Phương thức trả nợ linh hoạt - Thủ tục đơn giản - Miễn phí đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử - Miễn phí ph

 • Lãi suất
 • 6,99%
 • năm
 • Ưu đãi
 • 12
 • tháng

  - Ưu đãi lãi suất: 6.99%/năm trong 12 tháng đầu

  - Kỳ hạn vay từ 2 năm đến dưới 3 năm: 7.5%/năm trong 3 tháng đầu

  - Kỳ hạn vay từ 3 năm đến dưới 5 năm: 7.5%/năm trong 6 tháng đầu

  - Kỳ hạn vay từ 5 năm trở lên: 7.5%/năm trong 12 tháng đầu

  -  Lãi suất điều chuyển vốn ưu đãi 6.76%/năm trong thời gian ưu đãi lãi suất cho vay- Khách hàng được phép trả nợ trước hạn trong thời gian ưu đãi

  - Phương thức trả nợ linh hoạt

  - Thủ tục đơn giản

  - Miễn phí đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử

  - Miễn phí phát hành và phí thường niên năm đầu đối với thẻ ghi nợ nội địa lần đầu và thẻ tín dụng quốc tế.

Đăng ký ngay

SHB - Vay mua nhà dự án

TOPBANK KHUYÊN DÙNG

- Ưu đãi lãi suất: 6.99%/năm trong 12 tháng đầu - Kỳ hạn vay từ 2 năm đến dưới 3 năm: 7.5%/năm trong 3 tháng đầu - Kỳ hạn vay từ 3 năm đến dưới 5 năm: 7.5%/năm trong 6 tháng đầu - Kỳ hạn vay từ 5 năm trở lên: 7.5%/năm trong 12 tháng đầu - Lãi suất điều chuyển vốn ưu đãi 6.76%/năm trong thời gian ưu đãi lãi suất cho vay- Khách hàng được phép trả nợ trước hạn trong thời gian ưu đãi - Phương thức trả nợ linh hoạt - Thủ tục đơn giản - Miễn phí đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử - Miễn phí ph

 • Lãi suất
 • 6,99%
 • năm
 • Ưu đãi
 • 12
 • tháng

  - Ưu đãi lãi suất: 6.99%/năm trong 12 tháng đầu

  - Kỳ hạn vay từ 2 năm đến dưới 3 năm: 7.5%/năm trong 3 tháng đầu

  - Kỳ hạn vay từ 3 năm đến dưới 5 năm: 7.5%/năm trong 6 tháng đầu

  - Kỳ hạn vay từ 5 năm trở lên: 7.5%/năm trong 12 tháng đầu

  -  Lãi suất điều chuyển vốn ưu đãi 6.76%/năm trong thời gian ưu đãi lãi suất cho vay- Khách hàng được phép trả nợ trước hạn trong thời gian ưu đãi

  - Phương thức trả nợ linh hoạt

  - Thủ tục đơn giản

  - Miễn phí đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử

  - Miễn phí phát hành và phí thường niên năm đầu đối với thẻ ghi nợ nội địa lần đầu và thẻ tín dụng quốc tế.

Đăng ký ngay

SHB - Vay mua nhà dự án

TOPBANK KHUYÊN DÙNG

- Ưu đãi lãi suất: 6.99%/năm trong 12 tháng đầu - Kỳ hạn vay từ 2 năm đến dưới 3 năm: 7.5%/năm trong 3 tháng đầu - Kỳ hạn vay từ 3 năm đến dưới 5 năm: 7.5%/năm trong 6 tháng đầu - Kỳ hạn vay từ 5 năm trở lên: 7.5%/năm trong 12 tháng đầu - Lãi suất điều chuyển vốn ưu đãi 6.76%/năm trong thời gian ưu đãi lãi suất cho vay- Khách hàng được phép trả nợ trước hạn trong thời gian ưu đãi - Phương thức trả nợ linh hoạt - Thủ tục đơn giản - Miễn phí đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử - Miễn phí ph

 • Lãi suất
 • 6,99%
 • năm
 • Ưu đãi
 • 12
 • tháng

  - Ưu đãi lãi suất: 6.99%/năm trong 12 tháng đầu

  - Kỳ hạn vay từ 2 năm đến dưới 3 năm: 7.5%/năm trong 3 tháng đầu

  - Kỳ hạn vay từ 3 năm đến dưới 5 năm: 7.5%/năm trong 6 tháng đầu

  - Kỳ hạn vay từ 5 năm trở lên: 7.5%/năm trong 12 tháng đầu

  -  Lãi suất điều chuyển vốn ưu đãi 6.76%/năm trong thời gian ưu đãi lãi suất cho vay- Khách hàng được phép trả nợ trước hạn trong thời gian ưu đãi

  - Phương thức trả nợ linh hoạt

  - Thủ tục đơn giản

  - Miễn phí đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử

  - Miễn phí phát hành và phí thường niên năm đầu đối với thẻ ghi nợ nội địa lần đầu và thẻ tín dụng quốc tế.

Đăng ký ngay
 • Lãi suất
 • 15%
 • năm
 • Thu nhập
 • 5
 • triệu
  • Khách hàng là Cán bộ, nhân viên chính thức của các Tổ chức, Doanh nghiệp và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
  • Hạn mức vay tối đa lên tới 1 tỉ đồng với thời gian vay vốn tối đa là 48 tháng
  • Lãi suất cạnh tranh, thủ tục vay vốn hấp dẫn
Đăng ký ngay

Ngân hàng Standard Chartered - Vay tín chấp

Giảm 1% lãi suất khi đăng ký trực tuyến
 • Lãi suất
 • 18%
 • năm
 • Thu nhập
 • 10
 • triệu
  • Khách hàng có thể vay tiêu dùng cá nhân để phục vụ cho những nhu cầu tiêu dùng khác nhau
  • Lãi suất cố định trong suốt thời hạn vay và tính trên dư nợ giảm dần
  • Hồ sơ đăng ký đơn giản, phê duyệt nhanh
Đăng ký ngay
 • Lãi suất
 • 20%
 • năm
 • Thu nhập
 • 15
 • triệu
  • Vay vốn với hạn mức từ 24- 600 triệu trong thời gian tối đa lên tới 60 tháng
  • Thủ tục vay đơn giản, nhanh chóng, lãi suất cạnh tranh cho khách hàng
  • Khách hàng vay vốn có thu nhập tối thiểu là 15 triệu đồng/tháng
Đăng ký ngay

Ngân hàng VietcomBank - Thẻ American Express Hạng Vàng

TOPBANK KHUYÊN DÙNG

TOPBANK KHUYÊN DÙNG

 • Lãi suất
 • 10%
 • năm
  • Dịch vụ du lịch từ các văn phòng dịch vụ du lịch của American Express trên khắp thế giới; Các ưu đãi chiết khấu tại hệ thống đơn vị chấp nhận thẻ toàn cầu của American Express
  • Miễn phí dịch vụ bảo hiểm toàn cầu tối đa 5.000 USD
  • Với mỗi 100.000 VNĐ chi tiêu hoặc rút tiền mặt, chủ thẻ được tích lũy 01 điểm thưởng của chương trình. Điểm thưởng được chi trả thành tiền mặt với tỷ lệ quy đổi: 1 điểm thưởng=800VNĐ
Đăng ký ngay

Ngân hàng BIDV - Thẻ Visa Platinum

Giảm 5% - 25% giá phòng và dịch vụ Lotte Hotel Hanoi

Giảm 5% - 25% giá phòng và dịch vụ Lotte Hotel Hanoi

 • Lãi suất
 • 15%
 • năm
  • Tận hưởng và trải nghiệm ưu đãi đẳng cấp
  • Ưu đãi ra sân tại các sân golf hàng đầu Việt Nam
  • 10,5 tỷ đồng giá trị bảo hiểm du lịch toàn cầu
  • Dặm thưởng Vietnam Airlines được tích lũy
  • Hàng tỷ đồng hạn mức tín dụng
Đăng ký ngay

Ngân hàng VietcomBank - Thẻ American Express hạng xanh

TOPBANK KHUYÊN DÙNG

TOPBANK KHUYÊN DÙNG

 • Lãi suất
 • 15%
 • năm
  • Dịch vụ du lịch từ các văn phòng dịch vụ du lịch của American Express trên khắp thế giớ
  • Các ưu đãi chiết khấu tại hệ thống đơn vị chấp nhận thẻ toàn cầu của American Express
  • Miễn phí dịch vụ bảo hiểm toàn cầu tối đa 5.000 USD
  • Với mỗi 100.000 VNĐ chi tiêu hoặc rút tiền mặt, chủ thẻ được tích lũy 01 điểm thưởng của chương trình.
  • Điểm thưởng được chi trả thành tiền mặt với tỷ lệ quy đổi: 1 điểm thưởng=600VNĐ
Đăng ký ngay
 • Lãi suất
 • 8.1%
 • năm
  •  Lãi suất 12 tháng áp dụng với những khoản tiền gửi tái tục có số tiền gửi từ 100 tỷ đồng trở lên và cam kết không rút trước hạn.
  • Loại tiền huy động VND
  • Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000 VNĐ
  •  Được phát hành sổ tiết kiệm Đồng chủ sở hữu và sử dụng để xác nhận khả năng tài chính khi đi du lịch, du học, cầm cố vay vốn
 • Lãi suất
 • 8%
 • năm
  • Kỳ hạn: Linh hoạt từ 1 tuần đến 36 tháng.
  • Loại tiền gửi: VND, USD.
  • Mức gửi tối thiểu: 20 triệu đồng (đối với kỳ hạn tuần) và 1 triệu đồng hoặc 100 USD (đối với kỳ hạn tháng).
  • Phương thức trả lãi: hàng tháng/hàng quý/cuối kỳ
 • Lãi suất
 • 7.9%
 • năm
  • Loại tiền gửi đa dạng: VND, USD, EUR
  • Số tiền gửi tối thiểu: 1 triệu VND/ 50USD/ 50EUR
  • Kỳ hạn gửi tiền linh hoạt: từ 1 tuần đến 36 tháng
  • Lãi suất tự động chuyển vào tài khoản tiền gửi thanh toán khi đến hạn và được rút trước hạn toàn bộ gốc hưởng lãi không kỳ hạn

Tại sao chọn và sử dụng Topbank.vn?

 • 1 Hoàn toàn miễn phí

  Tự do tìm kiếm, nhận tư vấn và đăng ký trực tuyến 100% miễn phí

 • 2 Nhanh chóng, tiện lợi, nhiều ưu đãi

  Đắng ký vay / Gửi tiết kiệm / Mở thẻ trực tuyến nhanh chóng

 • 3 Chuyên nghiệp tuyệt đối

  Dịch vụ chuyên nghiệp từ các chuyên gia tài chính

Tiện ích

Kiến thức bạn cần biết

Tin tức mới nhất

Nhận ngay mã giảm 50.000 đồng khi đi Grab bằng tài khoản BIDV

Nhận ngay mã giảm 50.000 đồng khi đi Grab bằng tài khoản BIDV

08/12/2018

Khách hàng có tài khoản BIDV liên kết lần đầu với Grabpay by Moca sẽ được nhận 4 mã khuyến mại trên Grab trị giá 50.000 đồng/mã, nạp tối thiểu 100.000 đồng vào ví Grabpay by Moca sẽ nhận 3 chuyến Grab 30.000 đồng.
Đặc tính khác biệt của phân khúc xe bán tải tại Việt Nam

Đặc tính khác biệt của phân khúc xe bán tải tại Việt Nam

08/12/2018

Trong khi hầu hết các phân khúc xe ô tô tại Việt Nam chứng kiến sự "làm mưa, làm gió" của các mẫu xe đến từ Nhật Bản, phân khúc xe bán tải lại mang đặc tính riêng và chứng kiến sự thống trị của xe Mỹ.
Agribank phát hành 4 triệu trái phiếu - cơ hội đầu tư hấp dẫn

Agribank phát hành 4 triệu trái phiếu - cơ hội đầu tư hấp dẫn

08/12/2018

Agribank phát hành 4 triệu trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị lên tới 4.000 tỷ đồng, mức lãi suất của trái phiếu Agribank sẽ luôn cao hơn 1,1%/năm
Lãi suất vay mua xe Toyota Vios 2019 trả góp mới nhất

Lãi suất vay mua xe Toyota Vios 2019 trả góp mới nhất

07/12/2018

Thông tin chi tiết về lãi suất vay mua xe Toyota Vios 2019 trả góp tại các ngân hàng giúp khách hàng sở hữu ngay chiếc xe bán chạy nhất hiện nay.
Cách tính tiền vay mua xe Hyundai Sonata trả góp chi tiết

Cách tính tiền vay mua xe Hyundai Sonata trả góp chi tiết

07/12/2018

Cập nhật các thông tin mới nhất về bảng giá xe Hyundai Sonata cũng như lãi suất vay mua xe Hyundai Sonata trả góp từ các ngân hàng uy tín nhất hiện nay.
Chi phí vay mua xe ô tô Suzuki Vitara trả góp là bao nhiêu?

Chi phí vay mua xe ô tô Suzuki Vitara trả góp là bao nhiêu?

06/12/2018

Vay mua xe ô tô Suzuki Vitara trả góp là phương án được nhiều người lựa chọn giúp họ sở hữu chiếc nhanh chóng và dàn trải trả chi phí mua xe trong thời gian tối đa lên tới 8 năm. 
Giải đáp thắc mắc: Có nên mua nhà trả góp Biên Hòa?

Giải đáp thắc mắc: Có nên mua nhà trả góp Biên Hòa?

04/12/2018

Thị trường mua nhà trả góp Biên Hòa ngày càng sôi động bởi sự phát triển về kinh tế kéo theo tỷ lệ lao động và dân nhập cư cao với nhu cầu sở hữu căn nhà giúp yên ổn, an cư lạc nghiệp.
Kinh nghiệm không thể bỏ qua khi vay tiền mua nhà cuối năm

Kinh nghiệm không thể bỏ qua khi vay tiền mua nhà cuối năm

01/12/2018

Sau một năm làm việc tích cóp, vào thời điểm gần cuối năm, người dân thường có nhu cầu tìm hiểu mua đất, mua nhà…  Khi mà người mua gặp được nhiều thuận lợi như ưu đãi từ các chủ đầu tư, nguồn cung dồi dào và hỗ trợ tài chính nhanh gọn từ phía ngân hàng thì cũng là ...
Kinh nghiệm mua đất trả góp tại vĩnh phúc hữu ích nhất

Kinh nghiệm mua đất trả góp tại vĩnh phúc hữu ích nhất

22/11/2018

Khách hàng có nhu cầu mua đất trả góp tại Vĩnh Phúc cần nắm được chính sách cho vay của các ngân hàng cũng như các kinh nghiệm vay mua đất hữu ích sau đây
Hồ sơ vay tín chấp Sacombank yêu cầu những giấy tờ gì?

Hồ sơ vay tín chấp Sacombank yêu cầu những giấy tờ gì?

07/12/2018

Hồ sơ vay tín chấp Sacombank là các giấy tờ  cần chuẩn bị để chứng minh được uy tín và khả năng trả nợ của khách hàng phù hợp với hình thức vay đã lựa chọn. 
Chi tiết thông tin về thủ tục vay tín chấp SeABank

Chi tiết thông tin về thủ tục vay tín chấp SeABank

07/12/2018

Thủ tục vay tín chấp SeABank bao gồm các giấy tờ chứng minh nhân thân và thu nhập và uy tín khách hàng đảm bảo khả năng trả nợ khoản vay đối với ngân hàng. 
Thủ tục vay tín chấp NamABank bao gồm những giấy tờ gì?

Thủ tục vay tín chấp NamABank bao gồm những giấy tờ gì?

06/12/2018

Thủ tục vay tín chấp NamABank khá đơn giản, chỉ bao gồm những giấy tờ cần thiết giúp khách hàng chứng minh nhân thân, uy tín và khả năng hoàn trả  đối với khoản vay này cho phía ngân hàng. 
Cách tìm lại số tài khoản ngân hàng Agribank nhanh chóng nhất

Cách tìm lại số tài khoản ngân hàng Agribank nhanh chóng nhất

06/12/2018

Tìm lại số tài khoản ngân hàng Agribank để thực hiện các giao dịch như: chuyển tiền, rút tiền, thanh toán hóa đơn, ... là nhu cầu của rất nhiều khách hàng khi quên số tài khoản Agribank của mình. 
Hướng dẫn chuyển tiền nhanh qua số tài khoản Vietcombank

Hướng dẫn chuyển tiền nhanh qua số tài khoản Vietcombank

03/12/2018

Chuyển tiền nhanh qua số tài khoản Vietcombank mọi lúc mọi nơi với các bước vô cùng đơn giản. Bạn không cần đến ngân hàng chờ đợi hay tìm đấy cây ATM để chuyển tiền  
Cú pháp vấn tin số dư tài khoản BIDV qua SMS là gì?

Cú pháp vấn tin số dư tài khoản BIDV qua SMS là gì?

03/12/2018

Vấn tin số dư tài khoản BIDV qua SMS là cách cực nhanh chóng, tiện ích, tiết kiệm thời gian giúp khách hàng kiểm tra được số dư trong tài khoản hiện tại là bao nhiêu. 
Chi tiết thủ tục rút tiền tiết kiệm của người đã mất

Chi tiết thủ tục rút tiền tiết kiệm của người đã mất

07/12/2018

Cập nhật các thông tin chính xác nhất về thủ tục rút tiền tiết kiệm của người đã mất cũng như những đối tượng khách hàng được hưởng tiền tiết kiệm của người đã mất theo đúng quy định của pháp luật.
Lãi suất ngân hàng IndovinaBank cập nhật mới nhất

Lãi suất ngân hàng IndovinaBank cập nhật mới nhất

07/12/2018

Cung cấp thông tin chi tiết lãi suất ngân hàng IndovinaBank giúp khách hàng lựa chọn địa chỉ uy tín chon nhu cầu gửi tiết kiệm hoặc vay vốn tín dụng của mình.  
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn Techcombank cực hấp dẫn

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn Techcombank cực hấp dẫn

03/12/2018

Cung cấp các thông tin chi tiết nhất, giúp khách hàng có cơ hội được hưởng mức lãi suất hấp dẫn khi sử dụng sản phẩm tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn Techcombank.

Trải nghiệm của các khách hàng topbank

Cách sàng lọc và đưa thông tin của topbank đến khách hàng rất hay và tiện lợi, làm cho khách hàng có cái nhìn bao quát và lựa được ngân hàng phù hợp nhất với nhu cầu cũng như tài chính hiện tại, đặc biệt nhân viên chăm sóc cũng rất nhiệt tình hỗ trợ tốt.
Anh. Ngô Anh Quân

Vay vốn thành công tại Techcombank

Nhân viên tư vấn nhiệt tình, chọn đúng ngân hàng phù hợp, vay được hạn mức cao và lãi suất ưu đãi, không phải mất phí ngoài. Tôi được nhận ngay 5 triệu tiền mặt từ Topbank nhờ chương trình giảm lãi suất ưu đãi cho khách hàng đăng ký qua Topbank.
Anh. Hà Văn Nam

Vay vốn thành công tại BIDV

Tôi có đăng ký qua Topbank và được tư vấn để chọn được gói lãi suất tốt tại Shinhanbank. Chỉ tiếc làm hồ sơ làm hơi chậm nên tôi bị lỡ mất chương trình giảm lãi suất của Topbank. Sắp tới tôi định mua đầu tư miếng đất nữa ở Quận 9, chắc chắn tôi sẽ quay lại đăng ký tại Topbank.vn.
Anh. Trần Duy Thống

Vay vốn thành công tại Shinhanbank

Nhờ có Topbank.vn gia đình mình đã mua được căn nhà ưng ý mà không phải mất quá nhiều thời gian và lo lắng về tài chính. Nếu có bạn bè hay chính mình cần hỗ trợ tài chính nữa mình cũng sẽ nhờ các bạn bên topbank tư vấn giúp.
Chị. Phạm Thị Phượng

Vay vốn thành công tại BIDV

Chat với Topbank.vn