(024) 3 7822 888 support@topbank.vn

So sánh lãi suất ngân hàng & Tư vấn tài chính tín dụng

Gói sản phẩm ngân hàng

Ngân hàng Shinhan - Vay mua nhà

Lãi suất thả nổi dưới 10%/năm
 • Lãi suất
 • 7,3%
 • năm
 • Ưu đãi
 • 12
 • tháng
  • Lãi suất ưu đãi linh hoạt, tính trên dư nợ giảm dần
  • Tài trợ lên đến 70% giá trị TSĐB
  • Thời hạn vay dài lên đến 20 năm
  •  Miễn phí phạt trả nợ trước hạn từ sau 03 năm đầu
Đăng ký ngay

Ngân hàng StandardChartered Bank - Vay mua nhà

Lãi suất tốt nhất thị trường
 • Lãi suất
 • 7,49%
 • năm
 • Ưu đãi
 • 24
 • tháng
  • Được cho vay lên tới 10 tỷ đồng
  • Thời hạn vay vốn lên tới 25 năm
  • Xác định hạn mức vay ngay khi chưa cần tài sản đảm bảo
Đăng ký ngay

Ngân hàng Hongleong - Vay mua nhà, đất

Lãi suất thấp nhất thị trường

Lãi suất thấp nhất thị trường cho vay mua nhà

 • Lãi suất
 • 6,75%
 • năm
 • Ưu đãi
 • 12
 • tháng
  • Tài trợ lên đến 80% giá trị thẩm định của tài sản
  • Thời hạn vay linh hoạt, lên đến 20 năm
  • Lãi suất dựa trên dư nợ vay giảm dần
  • Quy trình thực hiện khoản vay đơn giản và nhanh chóng
Đăng ký ngay

Ngân hàng Hong Leong - Vay mua xe ô tô trả góp

LS 8,25% với xe dưới 400 triệu
 • Lãi suất
 • 7,5%
 • năm
 • Ưu đãi
 • 12
 • tháng
  • Giá trị khoản vay lên đến 70% giá trị chiếc xe
  • Thời gian hoàn trả khoản vay lên đến 06 năm.
  • Thủ tục cho vay nhanh chóng, thuận tiện
  • Lãi suất cạnh tranh, giảm dần theo dư nợ thực tế.
Đăng ký ngay
 • Lãi suất
 • 7,5%
 • năm
 • Ưu đãi
 • 6
 • tháng
  • Tài trợ tới 80% giá trị ô tô dự định mua
  • Tài trợ cho các khoản huy động vốn tạm thời từ người thân
  • Lãi suất cực thấp với dòng xe của Thaco.
  • Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 5 trở đi
Đăng ký ngay
 • Lãi suất
 • 7,49%
 • năm
 • Ưu đãi
 • 6
 • tháng
  • Vay đến 100% giá trị xe
  • Cho vay cả xe cũ, tuổi xe tối đa tới 5 năm
  • Thủ tục đơn giản, khách hàng có thể lấy xe trong ngày.
Đăng ký ngay

SHB - Vay mua nhà dự án

TOPBANK KHUYÊN DÙNG

- Ưu đãi lãi suất: 6.99%/năm trong 12 tháng đầu - Kỳ hạn vay từ 2 năm đến dưới 3 năm: 7.5%/năm trong 3 tháng đầu - Kỳ hạn vay từ 3 năm đến dưới 5 năm: 7.5%/năm trong 6 tháng đầu - Kỳ hạn vay từ 5 năm trở lên: 7.5%/năm trong 12 tháng đầu - Lãi suất điều chuyển vốn ưu đãi 6.76%/năm trong thời gian ưu đãi lãi suất cho vay- Khách hàng được phép trả nợ trước hạn trong thời gian ưu đãi - Phương thức trả nợ linh hoạt - Thủ tục đơn giản - Miễn phí đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử - Miễn phí ph

 • Lãi suất
 • 6,99%
 • năm
 • Ưu đãi
 • 12
 • tháng

  - Ưu đãi lãi suất: 6.99%/năm trong 12 tháng đầu

  - Kỳ hạn vay từ 2 năm đến dưới 3 năm: 7.5%/năm trong 3 tháng đầu

  - Kỳ hạn vay từ 3 năm đến dưới 5 năm: 7.5%/năm trong 6 tháng đầu

  - Kỳ hạn vay từ 5 năm trở lên: 7.5%/năm trong 12 tháng đầu

  -  Lãi suất điều chuyển vốn ưu đãi 6.76%/năm trong thời gian ưu đãi lãi suất cho vay- Khách hàng được phép trả nợ trước hạn trong thời gian ưu đãi

  - Phương thức trả nợ linh hoạt

  - Thủ tục đơn giản

  - Miễn phí đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử

  - Miễn phí phát hành và phí thường niên năm đầu đối với thẻ ghi nợ nội địa lần đầu và thẻ tín dụng quốc tế.

Đăng ký ngay

SHB - Vay mua nhà dự án

TOPBANK KHUYÊN DÙNG

- Ưu đãi lãi suất: 6.99%/năm trong 12 tháng đầu - Kỳ hạn vay từ 2 năm đến dưới 3 năm: 7.5%/năm trong 3 tháng đầu - Kỳ hạn vay từ 3 năm đến dưới 5 năm: 7.5%/năm trong 6 tháng đầu - Kỳ hạn vay từ 5 năm trở lên: 7.5%/năm trong 12 tháng đầu - Lãi suất điều chuyển vốn ưu đãi 6.76%/năm trong thời gian ưu đãi lãi suất cho vay- Khách hàng được phép trả nợ trước hạn trong thời gian ưu đãi - Phương thức trả nợ linh hoạt - Thủ tục đơn giản - Miễn phí đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử - Miễn phí ph

 • Lãi suất
 • 6,99%
 • năm
 • Ưu đãi
 • 12
 • tháng

  - Ưu đãi lãi suất: 6.99%/năm trong 12 tháng đầu

  - Kỳ hạn vay từ 2 năm đến dưới 3 năm: 7.5%/năm trong 3 tháng đầu

  - Kỳ hạn vay từ 3 năm đến dưới 5 năm: 7.5%/năm trong 6 tháng đầu

  - Kỳ hạn vay từ 5 năm trở lên: 7.5%/năm trong 12 tháng đầu

  -  Lãi suất điều chuyển vốn ưu đãi 6.76%/năm trong thời gian ưu đãi lãi suất cho vay- Khách hàng được phép trả nợ trước hạn trong thời gian ưu đãi

  - Phương thức trả nợ linh hoạt

  - Thủ tục đơn giản

  - Miễn phí đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử

  - Miễn phí phát hành và phí thường niên năm đầu đối với thẻ ghi nợ nội địa lần đầu và thẻ tín dụng quốc tế.

Đăng ký ngay

SHB - Vay mua nhà dự án

TOPBANK KHUYÊN DÙNG

- Ưu đãi lãi suất: 6.99%/năm trong 12 tháng đầu - Kỳ hạn vay từ 2 năm đến dưới 3 năm: 7.5%/năm trong 3 tháng đầu - Kỳ hạn vay từ 3 năm đến dưới 5 năm: 7.5%/năm trong 6 tháng đầu - Kỳ hạn vay từ 5 năm trở lên: 7.5%/năm trong 12 tháng đầu - Lãi suất điều chuyển vốn ưu đãi 6.76%/năm trong thời gian ưu đãi lãi suất cho vay- Khách hàng được phép trả nợ trước hạn trong thời gian ưu đãi - Phương thức trả nợ linh hoạt - Thủ tục đơn giản - Miễn phí đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử - Miễn phí ph

 • Lãi suất
 • 6,99%
 • năm
 • Ưu đãi
 • 12
 • tháng

  - Ưu đãi lãi suất: 6.99%/năm trong 12 tháng đầu

  - Kỳ hạn vay từ 2 năm đến dưới 3 năm: 7.5%/năm trong 3 tháng đầu

  - Kỳ hạn vay từ 3 năm đến dưới 5 năm: 7.5%/năm trong 6 tháng đầu

  - Kỳ hạn vay từ 5 năm trở lên: 7.5%/năm trong 12 tháng đầu

  -  Lãi suất điều chuyển vốn ưu đãi 6.76%/năm trong thời gian ưu đãi lãi suất cho vay- Khách hàng được phép trả nợ trước hạn trong thời gian ưu đãi

  - Phương thức trả nợ linh hoạt

  - Thủ tục đơn giản

  - Miễn phí đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử

  - Miễn phí phát hành và phí thường niên năm đầu đối với thẻ ghi nợ nội địa lần đầu và thẻ tín dụng quốc tế.

Đăng ký ngay

Ngân hàng VIB - Vay tiêu dùng tín chấp

Giải ngân trong vòng 60 phút

Khách hàng vay vốn tín chấp ngân hàng VIB sẽ được giải ngân trong vòng 60 phút sau khi có quyết định phê duyệt hồ sơ

 • Lãi suất
 • 17%
 • năm
 • Thu nhập
 • 6
 • triệu
  • Hạn mức vay vốn từ 20 đến 50 triệu đồng
  • Thời hạn vay linh hoạt từ 12 - 60 tháng
  • Khách hàng được vay vốn là công nhân viên chức có thu nhập từ 5 triệu trở lên và các đối tượng khác là 7 triệu trở lên
Đăng ký ngay

Ngân hàng Standard Chartered - Vay tín chấp

Giảm 1% lãi suất khi đăng ký trực tuyến
 • Lãi suất
 • 18%
 • năm
 • Thu nhập
 • 10
 • triệu
  • Khách hàng có thể vay tiêu dùng cá nhân để phục vụ cho những nhu cầu tiêu dùng khác nhau
  • Lãi suất cố định trong suốt thời hạn vay và tính trên dư nợ giảm dần
  • Hồ sơ đăng ký đơn giản, phê duyệt nhanh
Đăng ký ngay
 • Lãi suất
 • 18%
 • năm
 • Thu nhập
 • 5
 • triệu
  • Số tiền được vay tối đa lên tới 10 tháng thu nhập thực tế và không vượt quá 300 triệu đồng
  • Thủ tục đơn giản, giải ngân ngay tại thời điểm được phê duyệt
  • Được tặng ngay bảo hiểm Bảo an tiêu dùng của Công ty BHNT Prevoir Việt Nam khi khoản vay được phê duyệt.
Đăng ký ngay

Ngân hàng VietcomBank - Thẻ American Express Hạng Vàng

TOPBANK KHUYÊN DÙNG

TOPBANK KHUYÊN DÙNG

 • Lãi suất
 • 10%
 • năm
  • Dịch vụ du lịch từ các văn phòng dịch vụ du lịch của American Express trên khắp thế giới; Các ưu đãi chiết khấu tại hệ thống đơn vị chấp nhận thẻ toàn cầu của American Express
  • Miễn phí dịch vụ bảo hiểm toàn cầu tối đa 5.000 USD
  • Với mỗi 100.000 VNĐ chi tiêu hoặc rút tiền mặt, chủ thẻ được tích lũy 01 điểm thưởng của chương trình. Điểm thưởng được chi trả thành tiền mặt với tỷ lệ quy đổi: 1 điểm thưởng=800VNĐ
Đăng ký ngay

Ngân hàng BIDV - Thẻ Vietravel Mastercard Standard

Hàng nghìn ưu đãi của Công ty du lịch Vietravel

Hàng nghìn ưu đãi của Công ty du lịch Vietravel

 • Lãi suất
 • 15%
 • năm
  • Đồng hành cùng niềm đam mê du lịch
  • Miễn phí thường niên năm đầu tiên
  • Ưu đãi hạng bạc của Vietravel
  • 45 ngày miễn lãi tối đa
  • Hàng nghìn ưu đãi của BIDV, MasterCard và Công ty du lịch Vietravel
Đăng ký ngay

Ngân hàng BIDV - Thẻ Visa Platinum

Hoàn tiền cao nhất/tháng: 4.000.000 VNĐ

Hoàn tiền cao nhất/tháng: 4.000.000 VNĐ

 • Lãi suất
 • 15%
 • năm

   

  • Chính sách tích điểm1.000 VNĐ chi tiêu = 1,5 điểm thưởng
  • Hoàn tiền cao nhất/tháng: 4.000.000 VNĐ
  • Tận hưởng và trải nghiệm ưu đãi đẳng cấp
  • Ưu đãi ra sân tại các sân golf hàng đầu Việt Nam
  • 10,5 tỷ đồng giá trị bảo hiểm du lịch toàn cầu
  • Dặm thưởng Vietnam Airlines được tích lũy
  • Hàng tỷ đồng hạn mức tín dụng
Đăng ký ngay
 • Lãi suất
 • 8.4%
 • năm
  • Loại tiền gửi đa dạng: VND, USD, EUR
  • Số tiền gửi tối thiểu: 1 triệu VND/ 50USD/ 50EUR
  • Kỳ hạn gửi tiền linh hoạt: từ 1 tuần đến 36 tháng
  • Lãi suất tự động chuyển vào tài khoản tiền gửi thanh toán khi đến hạn và được rút trước hạn toàn bộ gốc hưởng lãi không kỳ hạn
Hotline : 18008180
 • Lãi suất
 • 8%
 • năm
  • Kỳ hạn: Linh hoạt từ 1 tuần đến 36 tháng.
  • Loại tiền gửi: VND, USD.
  • Mức gửi tối thiểu: 20 triệu đồng (đối với kỳ hạn tuần) và 1 triệu đồng hoặc 100 USD (đối với kỳ hạn tháng).
  • Phương thức trả lãi: hàng tháng/hàng quý/cuối kỳ
Hotline : 1900555592
 • Lãi suất
 • 7.5%
 • năm
  • Loại tiền gửi: VND, USD
  • Kỳ hạn: 1-5, 6, 9, 12, 18, 24, 36 tháng
  • Số tiền tích lũy tối thiểu: 100.000 VND/ 10 USD
  • Tự động đóng tài khoản khi đến hạn
Hotline : 8419006538

Tại sao chọn và sử dụng Topbank.vn?

 • 1 Hoàn toàn miễn phí

  Tự do tìm kiếm, nhận tư vấn và đăng ký trực tuyến 100% miễn phí

 • 2 Nhanh chóng, tiện lợi, nhiều ưu đãi

  Đắng ký vay / Gửi tiết kiệm / Mở thẻ trực tuyến nhanh chóng

 • 3 Chuyên nghiệp tuyệt đối

  Dịch vụ chuyên nghiệp từ các chuyên gia tài chính

Tiện ích

Kiến thức bạn cần biết

Tin tức mới nhất

Hạn mức chuyển khoản Agribank tối đa tới 8 tỷ/ngày

Hạn mức chuyển khoản Agribank tối đa tới 8 tỷ/ngày

24/06/2019

Hạn mức chuyển khoản Agribank phụ thuộc vào hình thức chuyển khoản. Chuyển khoản trực tiếp tại quầy giao dịch thường không bị giới hạn số tiền nhưng chuyển khoản qua điện thoại hay internet banking sẽ bị giới hạn số tiền chuyển.  
Giờ làm việc ngân hàng Vietbank mới 2019

Giờ làm việc ngân hàng Vietbank mới 2019

24/06/2019

Giờ làm việc ngân hàng Vietbank thường bắt đầu từ 8h00 sáng và kế thúc vào 17h00 chiều. Tuy nhiên tùy từng chi nhánh, phòng giao dịch có thể điều chỉnh giờ làm việc sớm hoặc muộn hơn để phù hợp với khách hàng từng địa phương.  
Thanh toán không dùng tiền mặt siêu tiện lợi - Nhiều ưu đãi cùng BIDV

Thanh toán không dùng tiền mặt siêu tiện lợi - Nhiều ưu đãi cùng BIDV

24/06/2019

Khách hàng có cơ hội trúng ô tô Mazda CX5 và nhiều quà tặng hấp dẫn khi thanh toán không dùng tiền mặt ngân hàng BIDV  
Chi tiết lãi suất vay mua xe HDBank tháng 6/2019 cập nhật mới nhất

Chi tiết lãi suất vay mua xe HDBank tháng 6/2019 cập nhật mới nhất

01/06/2019

Lãi suất ưu đãi vay mua xe HDBank hấp dẫn, cùng với hạn mức cho vay cao, thời hạn vay dài giúp cho khách hàng có thể yên tâm khi lựa chọn HDBank để vay mua xe trả góp phục vụ mục đích cá nhân hoặc nhu cầu kinh doanh của mình.  
Lãi suất vay mua xe SHB tháng 6/2019 - Lãi suất ưu đãi 7,5%/năm

Lãi suất vay mua xe SHB tháng 6/2019 - Lãi suất ưu đãi 7,5%/năm

01/06/2019

Cập nhật lãi suất vay mua xe SHB tháng 6/2019 vô cùng ưu đãi cho lựa chọn mua xe trả góp phục vụ nhu cầu công việc, kinh doanh hoặc nhu cầu cuộc sống của khách hàng  
Tìm hiểu lãi suất vay mua xe Bảo Việt Bank tháng 6/2019

Tìm hiểu lãi suất vay mua xe Bảo Việt Bank tháng 6/2019

01/06/2019

Cập nhật thông tin về lãi suất vay mua xe Bảo Việt Bank tháng 6/2019 với những chính sách cho vay ưu đãi, thêm nhiều lựa chọn cho cả khách hàng mua xe kinh doanh và phục vụ nhu cầu cá nhân.  
Giờ làm việc ngân hàng Agribank và danh sách các ngân hàng làm việc thứ 7

Giờ làm việc ngân hàng Agribank và danh sách các ngân hàng làm việc thứ 7

13/06/2019

Tìm hiểu giờ làm việc ngân hàng Agribank giúp khách hàng chủ động thời gian trong giao dịch và các dịch vụ thanh toán cá nhân, đặc biệt vào những ngày cuối tuần khi nhiều ngân hàng không làm việc.  
Ân hạn nợ gốc là gì? Những điều cần biết về thời gian ân hạn trả nợ ...

Ân hạn nợ gốc là gì? Những điều cần biết về thời gian ân hạn trả nợ ...

05/06/2019

Ân hạn nợ gốc là chính sách ưu đãi của ngân hàng dành cho khách hàng. Hiểu được khái niệm "ân hạn nợ gốc là gì?" sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khoản vay và lựa chọn ngân hàng có chính sách vay vốn tốt nhất.  
Lãi suất vay mua nhà OCB tháng 6/2019 chỉ từ 8.68%/năm

Lãi suất vay mua nhà OCB tháng 6/2019 chỉ từ 8.68%/năm

04/06/2019

Lãi suất vay mua nhà OCB 2019 cạnh tranh cùng với ưu đãi cho vay tiền mua nhà với hạn mức lên tới 100% nhu cầu vốn, phương thức trả nợ linh hoạt.  
Chi tiết giờ làm việc ngân hàng VIB các ngày trong tuần

Chi tiết giờ làm việc ngân hàng VIB các ngày trong tuần

19/06/2019

Giờ làm việc ngân hàng VIB được quy định thông nhất trên toàn hệ thống. Bạn cần nắm rõ thời gian mở cửa và thời gian đóng cửa của VIB để chủ động trong các giao dịch tài chính của mình.  
Giờ làm việc ngân hàng MB cập nhật mới 2019

Giờ làm việc ngân hàng MB cập nhật mới 2019

19/06/2019

Giờ làm việc ngân hàng MB được chia ra các khung giờ khác nhau vào buổi sáng và buổi chiều. Buổi sáng có thể bắt đầu từ 7h30 hoặc 8h00. Buổi chiều có thể bắt đầu từ 13h00 hoặc 13h30.  
Giờ làm việc ngân hàng VPBank mới nhất 2019

Giờ làm việc ngân hàng VPBank mới nhất 2019

18/06/2019

Giờ làm việc ngân hàng VPBank bắt đầu từ 8h00 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Riêng thứ 7 VPBank chỉ làm việc buổi sáng, buổi chiều ngân hàng nghỉ.
Mã CVV là gì? Sử dụng số CVV như thế nào?

Mã CVV là gì? Sử dụng số CVV như thế nào?

07/06/2019

Mã CVV là một thông tin rất quan trọng trên thẻ tín dụng. Tuy nhiên rất nhiều người băn khoăn không biết mã CVV là gì, vai trò của nó ra sao, liệu số CVV được sử dụng để làm gì? 
Swift code là gì? Bảng mã swiftcode ngân hàng tại Việt Nam

Swift code là gì? Bảng mã swiftcode ngân hàng tại Việt Nam

06/06/2019

Swift code là gì? Những điều cần biết về mã Swiftcode, phân biệt sự khác biệt của mã Bankcode và Swiftcode và bảng mã Swiftcode các ngân hàng tại Việt Nam  
Ngân hàng nào đang có lãi suất thẻ tín dụng “dễ chịu” nhất hiện nay?

Ngân hàng nào đang có lãi suất thẻ tín dụng “dễ chịu” nhất hiện nay?

03/06/2019

Một trong những loại phí người dùng thẻ thường quan tâm nhất là lãi suất phải trả trên dư nợ hàng tháng, sau khoảng thời gian miễn lãi...  
Hạn mức chuyển tiền Techcombank tối đa mỗi ngày được bao nhiêu?

Hạn mức chuyển tiền Techcombank tối đa mỗi ngày được bao nhiêu?

21/06/2019

Hạn mức chuyển tiền Techcombank phụ thuộc vào hình thức chuyển tiền. Hạn mức chuyển khoản tại quầy Techcombank thường cao hơn hạn mức chuyển tiền qua dịch vụ ngân hàng điện tử. 
Hạn mức chuyển khoản Vietinbank Ipay tối đa bao nhiêu tiền?

Hạn mức chuyển khoản Vietinbank Ipay tối đa bao nhiêu tiền?

21/06/2019

Vietinbank Ipay là dịch vụ ngân hàng số mang sự tiện lợi cho khách hàng trong giao dịch tài chính. Ngoài ra Vietinbank cũng mới nâng cấp hạn mức chuyển khoản Vietinbank Ipay giúp khách hàng chuyển khoản dễ dàng hơn.
Biểu phí chuyển tiền ABBank trong nước và quốc tế mới nhất

Biểu phí chuyển tiền ABBank trong nước và quốc tế mới nhất

20/06/2019

Phí chuyển tiền ABBank trong nước tối thiểu 10.000 đ và tối đa là 1.000.000đ. Ngoài ra với các giao dịch chuyển tiền đến những tài khoản ABBank cùng hệ thống và cùng tỉnh, thành phố bạn sẽ được miễn phí chuyển tiền.  

Trải nghiệm của các khách hàng topbank

Cách sàng lọc và đưa thông tin của topbank đến khách hàng rất hay và tiện lợi, làm cho khách hàng có cái nhìn bao quát và lựa được ngân hàng phù hợp nhất với nhu cầu cũng như tài chính hiện tại, đặc biệt nhân viên chăm sóc cũng rất nhiệt tình hỗ trợ tốt.
Anh. Ngô Anh Quân

Vay vốn thành công tại Techcombank

Nhân viên tư vấn nhiệt tình, chọn đúng ngân hàng phù hợp, vay được hạn mức cao và lãi suất ưu đãi, không phải mất phí ngoài. Tôi được nhận ngay 5 triệu tiền mặt từ Topbank nhờ chương trình giảm lãi suất ưu đãi cho khách hàng đăng ký qua Topbank.
Anh. Hà Văn Nam

Vay vốn thành công tại BIDV

Tôi có đăng ký qua Topbank và được tư vấn để chọn được gói lãi suất tốt tại Shinhanbank. Chỉ tiếc làm hồ sơ làm hơi chậm nên tôi bị lỡ mất chương trình giảm lãi suất của Topbank. Sắp tới tôi định mua đầu tư miếng đất nữa ở Quận 9, chắc chắn tôi sẽ quay lại đăng ký tại Topbank.vn.
Anh. Trần Duy Thống

Vay vốn thành công tại Shinhanbank

Nhờ có Topbank.vn gia đình mình đã mua được căn nhà ưng ý mà không phải mất quá nhiều thời gian và lo lắng về tài chính. Nếu có bạn bè hay chính mình cần hỗ trợ tài chính nữa mình cũng sẽ nhờ các bạn bên topbank tư vấn giúp.
Chị. Phạm Thị Phượng

Vay vốn thành công tại BIDV

Chat với Topbank.vn