Các sản phẩm của VIB - Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Vay mua nhà
Topbank.vn khuyên dùng

Ngân hàng VIB - Vay mua, xây dựng/sửa chữa nhà đất, căn hộ

Ngân hàng VIB - Vay mua, xây dựng/sửa chữa nhà đất, căn hộ
 • Lãi suất
 • Thời gian
  cố định lãi
 • Thanh toán
  đầu kỳ
 • Tổng tiền
  phải trả
6,09% 3 tháng 6.704.167 đ 262.041.852 đ
Click để xem chi tiết
Topbank.vn khuyên dùng

Ngân hàng VIB - Vay mua, xây dựng/sửa chữa nhà đất, căn hộ

Ngân hàng VIB - Vay mua, xây dựng/sửa chữa nhà đất, căn hộ
 • Lãi suất
 • Thời gian
  cố định lãi
 • Thanh toán
  đầu kỳ
 • Tổng tiền
  phải trả
9,09% 12 tháng 7.954.167 đ 276.354.350 đ
Click để xem chi tiết
Vay mua xe
Topbank.vn khuyên dùng

Ngân hàng VIB - Vay mua xe trả góp

Ngân hàng VIB - Vay mua xe trả góp
 • Lãi suất
 • Thời gian
  cố định lãi
 • Thanh toán
  đầu kỳ
 • Tổng tiền
  phải trả
6,39% 3 tháng 6.620.556 đ 26.799.721 đ
Click để xem chi tiết
Topbank.vn khuyên dùng

Ngân hàng VIB - Vay mua xe trả góp

Ngân hàng VIB - Vay mua xe trả góp
 • Lãi suất
 • Thời gian
  cố định lãi
 • Thanh toán
  đầu kỳ
 • Tổng tiền
  phải trả
8,09% 12 tháng 6.903.889 đ 29.680.277 đ
Click để xem chi tiết
Vay tiêu dùng tín chấp

Ngân hàng VIB - Vay tiêu dùng tín chấp

Ngân hàng VIB - Vay tiêu dùng tín chấp
 • Lãi suất
 • Thời gian
  cố định lãi
 • Thanh toán
  đầu kỳ
 • Tổng tiền
  phải trả
17 % 0 tháng 4.560.238 đ 4.722.851 đ
Click để xem chi tiết
Vay tiêu dùng thế chấp

Ngân hàng VIB - Cuộc sống tươi đẹp cùng VIB

Ngân hàng VIB - Cuộc sống tươi đẹp cùng VIB
 • Lãi suất
 • Thời gian
  cố định lãi
 • Thanh toán
  đầu kỳ
 • Tổng tiền
  phải trả
7,99 % 12 tháng 4.499.584 đ 2.163.957 đ
Click để xem chi tiết

Ngân hàng VIB - Cuộc sống tươi đẹp cùng VIB

Ngân hàng VIB - Cuộc sống tươi đẹp cùng VIB
 • Lãi suất
 • Thời gian
  cố định lãi
 • Thanh toán
  đầu kỳ
 • Tổng tiền
  phải trả
6,99 % 6 tháng 4.457.917 đ 2.258.437 đ
Click để xem chi tiết
Thẻ tín dụng

Ngân hàng VIB - Thẻ Master Platium Double Cash Back

Ngân hàng VIB - Thẻ Master Platium Double Cash Back
 • Lãi suất
 • Phí thường niên
 • Hạn mức tối đa
24,9% 500.000.000 đ 999.000 đ

Ngân hàng VIB - Thẻ VIB Master Gold

Ngân hàng VIB - Thẻ VIB Master Gold
 • Lãi suất
 • Phí thường niên
 • Hạn mức tối đa
28% 200.000.000 đ 399.000 đ
Thẻ ATM- Debit

Ngân hàng VIB - Thẻ Visa Debit hạng chuẩn

Ngân hàng VIB - Thẻ Visa Debit hạng chuẩn
 • Ưu đãi
 • Điều kiện
 • Miễn phí đăng ký mở thẻ
  Miễn phí

Ngân hàng VIB - Thẻ VIB Platinum

Ngân hàng VIB - Thẻ VIB Platinum
 • Ưu đãi
 • Điều kiện
 • Miễn phí đăng ký mở thẻ
  Miễn phí