LienVietPost Bank - Ngân Hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt


Các sản phẩm

Vay mua nhà

TOPBANK KHUYÊN DÙNG
Ngân hàng LienvietPostBank - Vay mua nhà đất

Ngân hàng LienvietPostBank - Vay mua nhà đất

Lãi suất

7,5% /năm

Hạn mức vay

80% Giá trị
tài sản

Được cho vay lên tới 10 tỷ đồng / Thời hạn vay vốn lên tới 25 năm / Có thể dùng chính bất động sản định mua làm tài sản đảm bảo / Xác định hạn mức vay ngay khi chưa cần tài sản đảm bảo
Đăng ký Tìm hiểu thêm

Vay mua xe

TOPBANK KHUYÊN DÙNG
Ngân hàng LienVietPostBank - Vay mua ô tô cá nhân với mục đích tiêu dùng

Ngân hàng LienVietPostBank - Vay mua ô tô cá nhân với mục đích tiêu dùng

Lãi suất

7,69% /năm

Hạn mức vay

100% Giá trị
tài sản

Vay đến 100% giá trị xe. Cho vay cả xe cũ, tuổi xe tối đa tới 10 năm; Tỷ lệ cho vay tối đa so với giá trị ô tô cao, định giá trị xe sát với giá trị thị trường; Phương thức trả nợ linh hoạt; Được mua bảo hiểm ô tô với mức phí thấp nhất... được quy định trong từng thời kỳ.
Đăng ký Tìm hiểu thêm
TOPBANK KHUYÊN DÙNG
Ngân hàng LienVietPostBank - Vay mua ô tô cá nhân với mục đích tiêu dùng

Ngân hàng LienVietPostBank - Vay mua ô tô cá nhân với mục đích tiêu dùng

Lãi suất

6,5% /năm

Hạn mức vay

100% Giá trị
tài sản

Vay đến 100% giá trị xe. Cho vay cả xe cũ, tuổi xe tối đa tới 10 năm; Tỷ lệ cho vay tối đa so với giá trị ô tô cao, định giá trị xe sát với giá trị thị trường; Phương thức trả nợ linh hoạt; Được mua bảo hiểm ô tô với mức phí thấp nhất... được quy định trong từng thời kỳ.
Đăng ký Tìm hiểu thêm

Vay tín chấp

TOPBANK KHUYÊN DÙNG
Ngân hàng LienvietPostBank - Vay tiêu dùng tín chấp

Ngân hàng LienvietPostBank - Vay tiêu dùng tín chấp

Lãi suất

15% /năm

Yêu cầu thu nhập

5triệu /tháng

* Không cần tài sản thế chấp.

* Thời gian cho vay dài.

* Lãi suất cạnh tranh.

* Thủ tục nhanh chóng, tiện lợi
Đăng ký Tìm hiểu thêm

giới thiệu topbank

Tài khoản tiết kiệm

Ngân hàng LienVietPostBank - Tiền gửi VND nhận lãi cuối kỳ

Ngân hàng LienVietPostBank - Tiền gửi VND nhận lãi cuối kỳ

Lãi suất tiết kiệm lên tới

7.1% /năm

Nhận lãi cuối kỳ

Đăng ký Tìm hiểu thêm

Thẻ tín dụng

Rút tiền mặt bằng 50% hạn mức tín dụng. Tận hưởng giảm giá 50% tại các nhà hàng, khách sạn
Ngân hàng LienVietPostBank - Thẻ Master Vàng

Ngân hàng LienVietPostBank - Thẻ Master Vàng

Lãi suất

18% /năm

LienVietPost Bank - Ngân Hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt
* Hạn mức tín dụng lên tới 300 triệu VNĐ đối với thẻ không tài sản đảm bảo;

* Mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại hơn 33 triệu điểm chấp nhận Thẻ (POS) trên toàn thế giới và qua Internet;

* Rút tiền mặt bằng 50% hạn mức tín dụng tại hơn 2 triệu ATM có biểu tượng MasterCard trên toàn thế giới;

* Thanh toán tối thiểu 5% dư nợ hàng tháng một cách đơn giản dễ dàng bằng các dịch vụ Ngân hàng Điện tử mà không cần phải đến Ngân hàng;
Đăng ký Tìm hiểu thêm
Rút tiền mặt bằng 50% hạn mức tín dụng. Tận hưởng giảm giá tới 50% tại nhà hàng, khách sạn
Ngân hàng LienVietPostBank - Thẻ Master Chuẩn

Ngân hàng LienVietPostBank - Thẻ Master Chuẩn

Lãi suất

20% /năm

LienVietPost Bank - Ngân Hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt
* Chi tiêu trước, thanh toán sau, miễn lãi đến 45 ngày;

* Hạn mức tín dụng lên tới 300 triệu VNĐ đối với thẻ không tài sản đảm bảo;

* Mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại hơn 33 triệu điểm chấp nhận Thẻ (POS) trên toàn thế giới và qua Internet;

* Rút tiền mặt bằng 50% hạn mức tín dụng tại hơn 2 triệu ATM có biểu tượng MasterCard trên toàn thế giới;

* Thanh toán tối thiểu 5% dư nợ hàng tháng một cách đơn giản dễ dàng bằng các dịch vụ Ngân hàng Điện tử mà không
Đăng ký Tìm hiểu thêm
Chat với Topbank.vn