Các sản phẩm của LienVietPost Bank - Ngân Hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

Vay mua nhà
Topbank.vn khuyên dùng

Ngân hàng LienvietPostBank - Vay mua nhà đất

Ngân hàng LienvietPostBank - Vay mua nhà đất
 • Lãi suất
 • Thời gian
  cố định lãi
 • Thanh toán
  đầu kỳ
 • Tổng tiền
  phải trả
7,5% 12 tháng 7.291.667 đ 262.637.478 đ
Click để xem chi tiết
Vay mua xe
Topbank.vn khuyên dùng

Ngân hàng LienVietPostBank - Vay mua ô tô cá nhân với mục đích tiêu dùng

Ngân hàng LienVietPostBank - Vay mua ô tô cá nhân với mục đích tiêu dùng
 • Lãi suất
 • Thời gian
  cố định lãi
 • Thanh toán
  đầu kỳ
 • Tổng tiền
  phải trả
6,5% 6 tháng 6.638.889 đ 27.124.998 đ
Click để xem chi tiết
Topbank.vn khuyên dùng

Ngân hàng LienVietPostBank - Vay mua ô tô cá nhân với mục đích tiêu dùng

Ngân hàng LienVietPostBank - Vay mua ô tô cá nhân với mục đích tiêu dùng
 • Lãi suất
 • Thời gian
  cố định lãi
 • Thanh toán
  đầu kỳ
 • Tổng tiền
  phải trả
7,5% 12 tháng 6.805.556 đ 29.374.998 đ
Click để xem chi tiết
Vay tiêu dùng tín chấp

Ngân hàng LienvietPostBank - Vay tiêu dùng tín chấp

Ngân hàng LienvietPostBank - Vay tiêu dùng tín chấp
 • Lãi suất
 • Thời gian
  cố định lãi
 • Thanh toán
  đầu kỳ
 • Tổng tiền
  phải trả
15 % 0 tháng 4.512.916 đ 4.154.987 đ
Click để xem chi tiết
Thẻ tín dụng
Ưu đãi đặc biệt: Rút tiền mặt bằng 50% hạn mức tín dụng. Tận hưởng giảm giá 50% tại các nhà hàng, khách sạn

Ngân hàng LienVietPostBank - Thẻ Master Vàng

Ngân hàng LienVietPostBank - Thẻ Master Vàng
 • Lãi suất
 • Phí thường niên
 • Hạn mức tối đa
18% 300.000.000 đ 400.000 đ
Ưu đãi đặc biệt: Rút tiền mặt bằng 50% hạn mức tín dụng. Tận hưởng giảm giá tới 50% tại nhà hàng, khách sạn

Ngân hàng LienVietPostBank - Thẻ Master Chuẩn

Ngân hàng LienVietPostBank - Thẻ Master Chuẩn
 • Lãi suất
 • Phí thường niên
 • Hạn mức tối đa
20% 50.000.000 đ 150.000 đ
Thẻ ATM- Debit

Thẻ ATM 2

Thẻ ATM 2
 • Ưu đãi
 • Điều kiện
 • Miễn phí đăng ký mở thẻ
  Miễn phí