VietcomBank - Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam


Các sản phẩm

Vay mua xe

TOPBANK KHUYÊN DÙNG
Ngân hàng Vietcombank - Vay mua xe

Ngân hàng Vietcombank - Vay mua xe

Lãi suất

7,7% /năm

Hạn mức vay

70% Giá trị
tài sản

Giá trị khoản vay lên đến 70% giá trị chiếc xe nếu được bảo đảm bằng chính chiếc xe bạn định mua và lên đến 100% giá trị xe nếu được bảo đảm bằng tài sản khác.

; Thời gian hoàn trả khoản vay lên đến 05 năm.

; Thông báo đồng ý / từ chối cho vay trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

; Thủ tục cho vay nhanh chóng, thuận tiện

; Lãi suất cạnh tranh, giảm dần theo dư nợ thực tế.
Đăng ký Tìm hiểu thêm

giới thiệu topbank

Tài khoản tiết kiệm

Ngân hàng Vietcombank - Tiền gửi nhận lãi cuối kỳ

Ngân hàng Vietcombank - Tiền gửi nhận lãi cuối kỳ

Lãi suất tiết kiệm lên tới

6.4% /năm

Nhận lãi cuối kỳ

Đăng ký Tìm hiểu thêm

Thẻ tín dụng

TOPBANK KHUYÊN DÙNG
Ngân hàng VietcomBank - Thẻ American Express Hạng Vàng

Ngân hàng VietcomBank - Thẻ American Express Hạng Vàng

Lãi suất

10% /năm

VietcomBank - Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
* Dịch vụ du lịch từ các văn phòng dịch vụ du lịch của American Express trên khắp thế giới

* Các ưu đãi chiết khấu tại hệ thống đơn vị chấp nhận thẻ toàn cầu của American Express

* Miễn phí dịch vụ bảo hiểm toàn cầu tối đa 5.000 USD
Đăng ký Tìm hiểu thêm
TOPBANK KHUYÊN DÙNG
Ngân hàng VietcomBank - Thẻ American Express hạng xanh

Ngân hàng VietcomBank - Thẻ American Express hạng xanh

Lãi suất

15% /năm

VietcomBank - Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
* Dịch vụ du lịch từ các văn phòng dịch vụ du lịch của American Express trên khắp thế giới

* Các ưu đãi chiết khấu tại hệ thống đơn vị chấp nhận thẻ toàn cầu của American Express

* Miễn phí dịch vụ bảo hiểm toàn cầu tối đa 5.000 USDD
Đăng ký Tìm hiểu thêm
Chat với Topbank.vn