Các sản phẩm của BIDV - Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam

Vay mua nhà
Topbank.vn khuyên dùng

Ngân hàng BIDV - Nhà tài lộc - Đón yêu thương

Ngân hàng BIDV - Nhà tài lộc - Đón yêu thương
 • Lãi suất
 • Thời gian
  cố định lãi
 • Thanh toán
  đầu kỳ
 • Tổng tiền
  phải trả
8,3% 18 tháng 7.625.000 đ 254.191.645 đ
Click để xem chi tiết
Topbank.vn khuyên dùng

Ngân hàng BIDV - Nhà tài lộc - Đón yêu thương

Ngân hàng BIDV - Nhà tài lộc - Đón yêu thương
 • Lãi suất
 • Thời gian
  cố định lãi
 • Thanh toán
  đầu kỳ
 • Tổng tiền
  phải trả
8,8% 24 tháng 7.833.334 đ 256.577.063 đ
Click để xem chi tiết
Vay mua xe
Ưu đãi đặc biệt: Giảm thêm 0,25% lãi suất năm đầu khi đăng ký qua Topbank

Ngân hàng BIDV - Xe mới về nhà - Chan hòa yêu thương

Ngân hàng BIDV - Xe mới về nhà - Chan hòa yêu thương
 • Lãi suất
 • Thời gian
  cố định lãi
 • Thanh toán
  đầu kỳ
 • Tổng tiền
  phải trả
7,3% 6 tháng 6.772.223 đ 26.952.775 đ
Click để xem chi tiết
Topbank.vn khuyên dùng

Ngân hàng BIDV - Xe mới về nhà - Chan hòa yêu thương

Ngân hàng BIDV - Xe mới về nhà - Chan hòa yêu thương
 • Lãi suất
 • Thời gian
  cố định lãi
 • Thanh toán
  đầu kỳ
 • Tổng tiền
  phải trả
8,3% 18 tháng 6.938.889 đ 28.647.220 đ
Click để xem chi tiết
Thẻ tín dụng

Ngân hàng BIDV - Thẻ Visa Platinum

Ngân hàng BIDV - Thẻ Visa Platinum
 • Lãi suất
 • Phí thường niên
 • Hạn mức tối đa
15% 1.000.000.000 đ 1.000.000 đ

Ngân hàng BIDV - Thẻ Visa Precious

Ngân hàng BIDV - Thẻ Visa Precious
 • Lãi suất
 • Phí thường niên
 • Hạn mức tối đa
16,5% 200.000.000 đ 300.000 đ
Thẻ ATM- Debit

Ngân hàng BIDV - Thẻ BIDV Ready

Ngân hàng BIDV - Thẻ BIDV Ready
 • Ưu đãi
 • Điều kiện
 • Miễn phí đăng ký mở thẻ
  Miễn phí