(024) 3 7822 888 support@topbank.vn

Các gói sản phẩm ngân hàng UOB

  • Ngân Hàng TNHH United Overseas Bank 
  • UOB hiện diện ở Việt Nam từ ngày 18/7/1995 với giấy phép chi nhánh. 
  • Thành lập ngân hàng con UOB Việt Nam theo giấy phép được cấp ngày 21/9/2017 với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng và thời hạn hoạt động là 99 năm.
  • Ngân hàng TNHH MTV UOB Việt Nam được thực hiện các hoạt động của loại hình ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật và của NHNN được ghi rõ trong Giấy phép. 

Vay mua nhà ngân hàng UOB

Lãi suất vay mua nhà tại ngân hàng UOB đang áp dụng ưu đãi như sau:

Không có sản phẩm nào phù hợp

Vay mua xe ngân hàng UOB

Lãi suất vay mua xe tại ngân hàng UOB đang áp dụng ưu đãi như sau:

Không có sản phẩm nào phù hợp

Vay tín chấp ngân hàng UOB

Lãi suất vay tín chấp tại ngân hàng UOB đang áp dụng ưu đãi như sau:

Không có sản phẩm nào phù hợp

Thẻ tín dụng ngân hàng UOB

Lãi suất thẻ tín dụng tại ngân hàng UOB đang áp dụng ưu đãi như sau:

Không có sản phẩm nào phù hợp

Gửi tiết kiệm ngân hàng UOB

Lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng UOB đang áp dụng ưu đãi như sau:

Không có sản phẩm nào phù hợp
Chat với Topbank.vn