UOB - UNITED OVERSEAS BANK LIMITED


  • Ngân Hàng TNHH United Overseas Bank 
  • UOB hiện diện ở Việt Nam từ ngày 18/7/1995 với giấy phép chi nhánh. 
  • Thành lập ngân hàng con UOB Việt Nam theo giấy phép được cấp ngày 21/9/2017 với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng và thời hạn hoạt động là 99 năm.
  • Ngân hàng TNHH MTV UOB Việt Nam được thực hiện các hoạt động của loại hình ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật và của NHNN được ghi rõ trong Giấy phép. 

Các sản phẩm

giới thiệu topbank

Chat với Topbank.vn