Bình Phước: Chuyển khu đất 42,7ha phường Hưng Chiến thành trung tâm hành chính mới Bình Long và đất ở

09/02/2018

UBND tỉnh Bình Phước vừa điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Thị xã Bình Long với những mục tiêu như chuyển bến xe An Lộc, mỏ đỏ Phú Lạc thành đất ở, đất công nghiệp và khu đất 42,7ha phường Hưng Chiến thành trung tâm hành chính.

 

Khu đất 42,7ha phường Hưng Chiến

 

Cụ thể, điều chỉnh Khu đất bến xe cũ phường An Lộc từ đất thương mại dịch vụ thành đất ở đô thị.

 

Điều chỉnh khu đất sân bóng Lòng Chảo, phường Phú Đức từ đất cây xanh, thể dục thể thao thành đất thương mại dịch vụ và đất ở hỗn hợp.

 

Điều chỉnh khu đất mỏ đá Phú Lạc, phường Phú Thịnh từ đất ở đô thị phát triển mới thành đất công nghiệp - sản xuất - kinh doanh phi nông nghiệp.

 

Điều chỉnh khu đất trường học Quốc Quang, phường Phú Thịnh từ đất văn hóa giáo dục thành đất ở đô thị.

 

Điều chỉnh khu đất 42,7ha phường Hưng Chiến từ đất công cộng, nhà vườn, du lịch sinh thái, đất ở đô thị phát triển mới thành đất trung tâm hành chính và đất ở hỗn hợp.

 

Quyết định điều chỉnh số 55/2018 này cung nêu rỏ, các nội dung khác không nằm trong phạm vi điều chỉnh nêu trên vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Theo CafeLand

TƯ VẤN VAY TRẢ GÓP/MỞ THẺ LÃI SUẤT TỐT

Chat với Topbank.vn