0243 782 2888 support@topbank.vn

Thông tin lãi suất tiết kiệm ngân hàng Oceanbank tháng 6/2020

03/04/2020

Cập nhật lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Oceanbank dành cho những khách hàng có nhu cầu gửi tiền với lựa chọn hình thức gửi đa dạng và yêu cầu mức gửi tối thiểu cực thấp. 

 

Ngân hàng TM TNHH Một Thành viên Đại Dương (gọi tắt là Oceanbank) cung cấp cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng đa năng, hiện đại và hiệu quả, phù hợp với nhu cầu và đặc điểm cư dân, kinh tế tại các địa phương. 

 

Với sản phẩm gửi tiết kiệm được triển khai tại Oceanbank khách hàng được lựa chọn hình thức gửi đa dạng, đơn giản cùng chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Oceanbank ấn định với từng hình thức gửi tiết kiệm là như sau: 

 

Lãi suất tiết kiệm Oceanbank - tiền gửi có kỳ hạn

 

Tiết kiệm thường trả lãi cuối kỳ là hình thức gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn, trong đó người gửi tiền thỏa thuận với Oceanbank về kỳ hạn gửi nhất định và được hưởng lãi suất tương ứng với kỳ hạn theo quy định của Oceanbank. Toàn bộ gốc và lãi của khoản tiền gửi sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn. Mức gửi tối thiểu là 500.000 đồng. 

 

THỜI HẠN GỬI TIỀN THỰC LÃI SUẤT VNĐ (%/năm)
Dưới 30 ngày 0.5
Từ 30 đến 59 ngày 4.75
Từ 60 đến 89 ngày 4.75
Từ 90 đến 119 ngày 4.75
Từ 120 đến 149 ngày 4.75
Từ 150 đến 179 ngày 4.75
Từ 180 đến 209 ngày 6.55
Từ 210 đến 239 ngày 6.05
Từ 240 đến 269 ngày 6.15
Từ 270 đến 299 ngày 6.15
Từ 300 đến 329 ngày 6.45
Từ 330 đến 359 ngày 6.55
Từ 360 đến 389 ngày 7.55
Từ 390 đến 449 ngày 7.25
Từ 450 đến 539 ngày 7.15
Từ 540 đến 719 ngày 6.95
Từ 720 đến 899 ngày 7.05
Từ 900 đến 1079 ngày 7.05
Từ 1080 đến 1259 ngày 7.15
Từ 1260 đến 1439 ngày 7.15
Từ 1440 đến 1619 ngày 7.15
Từ 1620 ngày trở lên 7.15

 

Lãi suất gửi tiết kiệm thông thường Oceanbank - ảnh minh họa

 

Lãi suất gửi tiết kiệm thông thường Oceanbank

 

Xem thêm Click ngay:  Cập nhật lãi suất tiết kiệm tháng 4/2020 các ngân hàng uy tín nhất

 

Lãi suất tiết kiệm gửi góp - siêu linh hoạt

 

Đây là tài khoản tiết kiệm cho phép khách hàng có thể chủ động gửi thêm tiền vào tài khoản tiết kiệm bất kì lúc nào với mức gửi tối thiểu ban đầu là 100.000 đồng và kì hạn gửi là 3 tháng; 6 tháng; 9 tháng; từ 1 đến 5 năm với phương thức nhận lãi là nhận lãi cuối kì. 

                                           

THỜI HẠN GỬI TIỀN THỰC TẾ CỦA TỪNG LẦN Thời hạn của Tài khoản Tiết kiệm
 3 tháng  6 tháng  9 tháng 1 năm 2 năm 3 năm 4 năm 5 năm
Dưới 1 tháng 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
01 tháng 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
02 tháng 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
03 tháng 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
04 tháng - 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
05 tháng - 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
06 tháng - 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55
07 tháng - - 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05
08 tháng - - 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15
09 tháng - - 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15
10 tháng - - - 6.45 6.45 6.45 6.45 6.45
11 tháng - - - 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55
12 tháng - - - 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55
13 tháng - - - - 7.25 7.25 7.25 7.25
15 tháng - - - - 7.15 7.15 7.15 7.15
18 tháng - - - - 6.95 6.95 6.95 6.95
24 tháng đến dưới 36 tháng - - - - 7.05 7.05 7.05 7.05
36 tháng trở lên - - - - - 7.15 7.15 7.15

 

Lãi suất tiền gửi online

 

Đây là hình thức gửi tiền có kỳ hạn mà khách hàng chủ động mở thông qua các dịch vụ ngân hàng online của OceanBank: Easy Internet Banking, Easy Mobile Banking với lãi suất cao hơn thông thường. Nếu khách hàng tất toán trước hạn thì sẽ được hưởng lãi suất không kì hạn. 

 

THỜI HẠN Online
Không kỳ hạn 0.5
1 tuần 0.5
2 tuần 0.5
3 tuần 0.5
01 tháng 4.75
02 tháng 4.75
03 tháng 4.75
04 tháng 4.75
05 tháng 4.75
06 tháng 6.65
07 tháng 6.15
08 tháng 6.25
09 tháng 6.25
10 tháng 6.55
11 tháng 6.65
12 tháng 7.65
13 tháng 7.35
15 tháng 7.25
18 tháng 7.05
24 tháng 7.15
36 tháng 7.25

 

Lãi suất tiết kiệm thông minh Smartsaving

 

Sản phẩm Tiết kiệm thông minh - Smart Savings: là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân, và được quyền chủ động lựa chọn kỳ hạn gửi theo ngày cho khoản tiền gửi tiết kiệm theo nhu cầu và kế hoạch tài chính của khách hàng với kỳ hạn gửi tính theo số ngày thực gửi từ 30 ngày đến 1800 ngày cùng lãi suất cao hơn so với các loại hình tiết kiệm khác. 

              

THỜI HẠN GỬI TIỀN THỰC LÃI SUẤT VNĐ (%/năm)
Dưới 30 ngày 0.2
Từ 30 đến 59 ngày 4.25
Từ 60 đến 89 ngày 4.25
Từ 90 đến 119 ngày 4.25
Từ 120 đến 149 ngày 4.25
Từ 150 đến 179 ngày 4.25
Từ 180 đến 209 ngày 6.05
Từ 210 đến 239 ngày 5.55
Từ 240 đến 269 ngày 5.65
Từ 270 đến 299 ngày 5.65
Từ 300 đến 329 ngày 5.95
Từ 330 đến 359 ngày 6.05
Từ 360 đến 389 ngày 7.05
Từ 390 đến 449 ngày 6.75
Từ 450 đến 539 ngày 6.65
Từ 540 đến 719 ngày 6.45
Từ 720 đến 899 ngày 6.55
Từ 900 đến 1079 ngày 6.55
Từ 1080 đến 1259 ngày 6.65
Từ 1260 đến 1439 ngày 6.65
Từ 1440 đến 1619 ngày 6.65
Từ 1620 ngày trở lên 6.65

 

Lãi suất tiết kiệm Oceanbank với gửi tiết kiệm Smart Savings

 

Lãi suất tiết kiệm Oceanbank với gửi tiết kiệm Smart Savings 

 

Lãi suất tiết kiệm trả lãi trước 

 

Đây là hình thức gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm theo kỳ hạn mà lãi của khoản tiền gửi sẽ được tính toán và tạm trả ngay tại thời điểm gửi tiền. Kỳ hạn gửi tiền từ 1 đến 36 tháng. Lãi suất tiết kiệm trả trước sẽ thấp hơn so với lãi suất hình thức gửi tiết kiệm Oceanbank nhận lãi cuối kì. 

 

Thời hạn VNĐ
01 tháng 4.07%
02 tháng 4.07%
03 tháng 4.07%
04 tháng 4.07%
05 tháng 4.07%
06 tháng 5.70%
07 tháng 5.25%
08 tháng 5.34%
09 tháng 5.34%
10 tháng 5.61%
11 tháng 5.70%
12 tháng 6.58%
13 tháng 6.32%
15 tháng 6.23%
18 tháng 6.05%
24 tháng 6.14%
36 tháng 6.23%

 

Lãi suất tiết kiệm lĩnh lãi hàng tháng

 

Tiết kiệm trả lãi định kỳ là hình thức gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn, theo đó, khách hàng được lĩnh lãi định kỳ hàng tháng, hàng quý để phục vụ nhu cầu tài chính thường xuyên của cá nhân và gia đình. Phần gốc của khoản tiền gửi sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn. Mức gửi tiền tối thiểu là 500.000 đồng và kỳ hạn gửi là  2-12 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng. 

 

Thời hạn  Tại quầy Online
02 tháng 4.24%  4.24%
03 tháng 4.23%  4.23%
04 tháng 4.22%  4.22%
05 tháng 4.22%  4.22%
06 tháng 5.97%  6.26%
07 tháng 5.47%  5.76%
08 tháng 5.55%  5.84%
09 tháng 5.54%  5.83%
10 tháng 5.82%  6.10%
11 tháng 5.90%  6.18%
12 tháng 6.83%  7.11%
18 tháng 6.17%  6.44%
24 tháng 6.17%  6.43%
36 tháng 6.07%  6.32%

 

Hi vọng với các thông tin về lãi suất tiết kiệm ngân hàng Oceanbank được cập nhật trên đây tương ứng với từng sản phẩm tiết kiệm được triển khai tại ngân hàng này giúp ích khách hàng trong việc lựa chọn, tìm hiểu và tham khảo cho khoản tiền nhàn rỗi của mình. 

 

Theo thị trường ngân hàng

Tư vấn khoản vay

Bạn đang có nhu cầu vay mua nhà/xe/ vay tín chấp trả góp? Vui lòng điền các thông tin bên dưới để Topbank.vn liên hệ tư vấn cho bạn những vay ưu đãi với thời gian sớm nhất!

Bài viết được quan tâm

Chủ đề được quan tâm

Lãi suất ngân hàng

Ngân hàng tiêu biểu

Bài viết liên quan

Chat với Topbank.vn