0243 782 2888 support@topbank.vn

Cập nhật phí chuyển tiền khác ngân hàng Agribank 2020

19/12/2019

Phí chuyển tiền khác ngân hàng Agribank được ấn định cụ thể theo từng mức tiền và địa bàn chuyển cho cả khách hàng vãng lai và khách hàng đã có tài khoản tại ngân hàng này. 

 

 

Agribank là ngân hàng TMCP 100% vốn Nhà nước với chiến lược phát triển góp sức cùng ngành ngân hàng thực thi hiệu quả chính sách tiền tệ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, ổn định các vấn đề kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn Việt Nam. 

 

Với uy tín lớn, mạng lưới chi nhánh, ATM rộng khắp, tiện lợi, Agribank là một trong những ngân hàng được người dân sử dụng sản phẩm dịch vụ nhiều nhất hiện nay. Vậy mức phí chuyển tiền khác ngân hàng Agribank cần phải trả khi có nhu cầu chuyển tiền tại đây ?

 

1. Phí chuyển tiền  ngân hàng Agribank trong cùng hệ thống

 

Agribank sẽ quy định mức phí chuyển tiền khác hệ thống cùng tỉnh và khác tỉnh với các mức phí khác nhau. Cụ thể sẽ được liệt kê tại bảng dưới đây: 

 

GIAO DỊCH CÙNG HỆ THỐNG AGRIBANK
1.1. Đối với khách hàng có tài khoản      
1.1.1. Mở tài khoản tiền gửi      
+ Mở tài khoản tiền gửi Miễn phí    
+ Số dư tối thiểu: Thực hiện theo quy định của Agribank      
1.1.2. Gửi, rút tiền từ tài khoản (giao dịch tiền mặt)      
1.1.2.1. Tại chi nhánh mở tài khoản      
+ Nộp tiền mặt bằng VND   Miễn phí  
+ Trường hợp nộp tiền mặt VND mệnh giá nhỏ từ 5.000 đồng trở xuống và số tiền nộp từ 100 triệu đồng trở lên. 0,03% 20.000đ 2.000.000đ
+ Nộp tiền mặt bằng USD có mệnh giá < 50 USD 0.30% 2 USD 200 USD
+ Nộp tiền mặt bằng USD có mệnh giá ≥ 50 USD 0.20% 2 USD 200 USD
+ Nộp tiền mặt ngoại tệ khác 0.40% 4 USD 200 USD
+ Nộp tiền mặt bằng EUR 0.30% 2  EUR 150 EUR
+ Rút TM VND (Không thu phí đối với các trường hợp rút tiền mặt để gửi tiền tiết kiệm, nộp vào tài khoản TT khác mở tại chi nhánh giao dịch, trả nợ tiền vay, trả phí dịch vụ...) 0-0,1% 5.000đ Thỏa thuận nhưng không thấp hơn 0,005% số tiền giao dịch
+ Rút TM từ TK USD lấy USD 0.20% 2 USD  
+ Rút TM từ TK ngoại tệ khác 0.40% 4 USD  
+ Rút TM từ TK EUR lấy EUR 0.30% 2  EUR  
1.1.2.2.   Khác   chi   nhánh   mở   tài khoản      
+ Nộp  VND  cùng  huyện;  thị  xã  hoặc tương đương 0%-0,02% 10.000 đ 500.000đ
+ Nộp  VND  khác  huyện;  thị  xã  hoặc tương đương 0,01%- 10.000 đ 1.500.000đ
+ Nộp  VND  giữa  các  chi  nhánh  thuộc các quận nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh 0%-0,02% 10.000 đ 1.000.000 đ
+ Nộp  VND  giữa  các  chi  nhánh  thuộc các quận nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh thuộc ngoại thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh 0,01% 10.000 đ 1.500.000 đ
+ Nộp VND khác: Tỉnh, TP 0,03%- 0,06% 20.000đ 3.000.000đ
+ Riêng  chi  nhánh  thuộc  các  quận  nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh 0,03% 20.000 đ 2.000.000đ
+ Nộp tiền mặt ngoại tệ khác 0.45% 5 USD 200 USD
+ Rút  TM  VND  từ  tài  khoản  (TGTT, TGTK) cùng tỉnh, TP 0,005%-0,02% 15.000đ 3.000.000đ
+ Riêng  chi  nhánh  thuộc  các  quận  nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh 0,01% 15.000đ 3.000.000đ
+ Rút  TM  VND  từ  tài  khoản  (TGTT,TGTK) khác tỉnh, TP 0,02%-0,06% 20.000đ 3.000.000đ
+ Riêng  chi  nhánh  thuộc  các  quận  nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh 0,02% 20.000đ 3.000.000đ
1.1.3. Giao dịch chuyển khoản      
1.1.3.1. Chuyển khoản đi (Bao gồm chuyển tiền cho khách hàng có tài khoản hoặc nhận tiền bằng chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu…)      
+ Cùng chi nhánh mở TK      
+ Chuyển khoản VND Miễn phí    
+ Chuyển khoản ngoại tệ (theo quy định của pháp lệnh ngoại hối NHNN) Miễn phí    
Khác chi nhánh mở TK      
+ Chuyển  khoản  VND  cùng  huyện,  thị xã hoặc tương đương   Miễn phí  
+ Chuyển  khoản  VND  khác  huyện,  thị xã hoặc tương đương 0,01% 10.000 đ 500.000 đ
+ Chuyển   khoản   giữa   các   chi   nhánh thuộc các quận nội thành TP Hà Nội,TP Hồ Chí Minh   Miễn phí  
+ Chuyển   khoản   giữa   các   chi   nhánh      
+ Chuyển   khoản   giữa   các   chi   nhánh thuộc các quận nội thành với các chi nhánh thuộc ngoại  thành TP  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh 0,01% 10.000 đ 500.000 đ
+ Chuyển khoản VNĐ khác Tỉnh, TP 0,02%-0,04% 20.000đ 3.000.000đ

 

Phí chuyển tiền khác ngân hàng Agribank - ảnh minh họa

 

Phí chuyển tiền khác ngân hàng Agribank với khách hàng đã có tài khoản tại ngân hàng

 

>>> Click ngay: Phí chuyển tiền ngân hàng nào rẻ nhất hiện nay?

 

2. Phí chuyển tiền ngân hàng Agribank khác hệ thống 

 

Nội dung Mức phí Tối thiểu Tối đa
Đối với khách hàng có tài khoản tại Agribank
1. Chuyển tiền đi      
Chuyển đi khác hệ thống cùng tỉnh, TP với số tiền < 500 trđ 0,01%- 0,03% 15.000 đ  
Riêng chi nhánh thuộc các quận nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh 0,01% 15.000 đ 1.000.000đ
Chuyển đi khác hệ thống cùng tỉnh TP với số tiền ≥ 500 trđ 0,03%- 0,05% 15.000 đ  
Riêng chi nhánh thuộc các quận nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh 0,03% 15.000 đ 1.000.000 đ
Chuyển ngoại tệ cùng tỉnh, TP 0.03% 2 USD 30 USD
Chuyển ngoại tệ khác tỉnh, TP 0.05% 5 USD 50 USD
Chuyển tiền đi khác hệ thống khác tỉnh, TP 0,05%- 0,08% 20.000 đ 3.000.000đ
2. Chuyển tiền đến      
Nhận chuyển tiền đến trả vào TK từ ngân hàng trong nước Miễn phí    

 

Giải đáp và tư vấn miễn phí cùng chuyên gia

đăng ký tư vấn

3. Phí chuyển tiền khác ngân hàng Agribank với khách hàng vãng lai

 

Với các khách hàng vãng lai có nhu cầu chuyển tiền khác ngân hàng Agribank thì có để đến trực tiếp chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Agribank để yêu cầu chuyển khoản với mức phí như sau: 

 

Danh mục phí dịch vụ  Mức phí (chưa bao gồm thuế GTGT)
Mức phí/giao dịch Tối thiểu Tối đa
 Chuyển tiền đi
Nộp tiền mặt chuyển tiền đi khác hệ thống cùng tỉnh, thành phố với số tiền < 500 trđ 0,03% - 0,05% 20.000 đ  
Riêng chi nhánh thuộc các quận nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh với số tiền < 500 trđ 0,03% 20.000 đ  
Nộp tiền mặt chuyển tiền đi khác hệ thống cùng tỉnh, thành phố với số tiền ≥ 500 trđ  0,05% - 0,07% 20.000 đ  
Riêng chi nhánh thuộc các quận nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh với số tiền ≥ 500 trđ 0,05% 20.000 đ 2.500.000 đ
N ộp ti ền m ặt chuy ển ti ền đi khác h ệ th ống khác tỉnh, TP 0,07%- 0,1% 20.000 đ  
Riêng chi nhánh thuộc các quận nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh 0,07% 20.000 đ 4.000.000 đ
 Chuyển tiền đến
Khách hàng vãng lai lĩnh tiền mặt (nếu KH vãng lai rút TM để gửi tiết kiệm, nộp vào TK, trả tiền vay... Agribank không thu phí) 0,01%-0,05% 15.000 đ  

 

Ví dụ nếu khách hàng ở  có nhu cầu chuyển tiền bằng cách nộp tiền mặt 10 triệu đồng tới tài khoản tại ngân hàng Vietcombank khác tỉnh, thành phố  và đến chi nhánh Agribank để làm việc thì sẽ mất được ấn định ở mức mất phí từ 0.07% - 0.1%/ giao dịch tối thiểu là 20.000 đồng và tối đa là 4 triệu đồng. Như vậy với nhu cầu chuyển 10 triệu đồng này thì mức phí chuyển tiền từ Agribank sang Vietcombank bạn phải trả là 20.000 đồng. 

 

Phí chuyển tiền khác ngân hàng agribank - ảnh minh họa

 

Phí chuyển tiền khác ngân hàng Agribank với khách hàng vãng lai

 

4. Phí chuyển tiền khác ngân hàng Agribank trên E-Mobile Banking hoặc Internet Bankink

 

- Từ 1,000,000 đồng trở xuống: 1,100 đồng/GD

-Từ trên 1,000,000 đến 10,000,000 đồng: 2,200 đồng/GD

- Từ trên 10,000,000 đến 25,000,000 đồng: 3,300 đồng/GD

 

Hạn mức giao dịch là tối đa 25 triệu đồng/ngày/khách hàng và không giới hạn số lần giao dịch/ngày. 

 

 

>>>> Xem thêm:  Chuyển tiền khác ngân hàng Vietcombank mất phí bao nhiêu ?

 

Hi vọng với các thông tin về phí chuyển khoản khác ngân hàng Agribank topbank.vn cung cấp sẽ giúp khách hàng biết rõ mức phí phải trả đối với việc sử dụng dịch vụ này để có những phương án quản lý và sử dụng tài khoản hợp lý nhất. 

 

Giải đáp và tư vấn miễn phí cùng chuyên gia

đăng ký tư vấn

Theo thị trường ngân hàng

Tư vấn khoản vay

Bạn đang có nhu cầu vay mua nhà/xe/ vay tín chấp trả góp? Vui lòng điền các thông tin bên dưới để Topbank.vn liên hệ tư vấn cho bạn những vay ưu đãi với thời gian sớm nhất!

Bài viết được quan tâm

Chủ đề được quan tâm

Lãi suất ngân hàng

Ngân hàng tiêu biểu

Bài viết liên quan

Chat với Topbank.vn